Regulamin Sklepu www.motor-land.pl

Sposoby składania zamówień

A. Sklep internetowy MOTOR-LAND prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
B. Zamówienia są przyjmowane przez: stronę internetową www.motor-land.pl po zalogowaniu się w systemie do panelu klienta.
C. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje automatycznie przesłane, w momencie jego złożenia, na adres e-mail klienta, podany przy rejestracji.
D. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania imienia i nazwiska oraz pełnego adresu zamawiającego.

§ 2
Realizacja zamówień

A. Rozpoczęcie realizacji zamówienia i zawiązanie umowy pomiędzy Klientem a firmą MOTOR-LAND następuje po nadaniu unikatowego numeru zamówienia przez system sklepu MOTOR-LAND, i sprawdzeniu danych adresowych przez pracowników sklepu.
B. W przypadku braku jakichkolwiek towarów zamówionych przez Klienta w magazynie, Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem przez konsultantów o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia w terminie, określonym w punkcie 3 lit A . Klient podejmuje wówczas decyzje o dalszej realizacji zamówienia (wydłużenie się czasu realizacji lub realizacji zamówienia w częściach), bądź rezygnacji z niego
C. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient wybrał jako formę płatności "Odbiór osobisty" jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail o numerze rezerwacji, na który powinien się powołać przy odbiorze towaru. Odbiór towaru odbywa się w magazynie firmy: 05-092 Dziekanów Nowy ul. Kolejowa 362/364, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.
D. Towar przeznaczony do odbioru osobistego jest przetrzymywany w magazynie firmy, przez 7 dni od momentu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. C. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.

§ 3
Wysyłka

A. Wysyłka zamówionego towaru na terenie Polski realizowana jest poprzez firmę kurierską DHL lub FEDEX zgodnie z poniższym harmonogramem.

Realizacja potwierdzonego zamówienia złożonego od poniedziałku do piątku do godziny 14.00:
wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym

po godzinie 14.00:
wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy

sobota – niedziela dni świąteczne:
wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy

B. Koszt wysyłki:
Wysyłka kurierem DHL lub FEDEX, paczka do 30kg o wymiarach nieprzekraczających łącznie 3m długości (obwód + najdłuższy bok) - Koszt wysyłki 20,00 zł brutto.

Wysyłka kurierem DHL lub FEDEX, paczka powyżej 30kg o wymiarach przekraczających łącznie 3m długości (obwód + najdłuższy bok) - Koszt wysyłki 122,00 zł brutto
C. Wysyłka zamówionego towaru poza terytorium Polski ustalana indywidualnie z Klientem.
D. Sklep MOTOR-LAND nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
E. Pojazdy wysyłane są transportem dedykowanym. Koszt transportu wyceniany jest indywidualnie.

 § 4
Ryzyko

A. Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na nabywcy od chwili odbioru towaru z magazynu lub od przewoźnika, jeśli z jego usług nabywca zdecydował się korzystać.

§ 5
Płatności i ceny

A. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
B. Przedstawiony asortyment w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
C. Podczas składania zamówienia Klient wybiera jedną z form płatności:

 • Odbiór osobisty - Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar w momencie odbierania go lub po zaksięgowaniu płatności przelewowej.
 • Pobranie - zamówiony towar jest wysyłany kurierem DHL lub FEDEX, zapłatę za towar Klient dokonuje u kuriera w momencie odbioru towaru (nie obejmuje pojazdów).
 • Przedpłata - klient dokonuje przedpłaty na konto firmowe MOTOR-LAND. Wysyłka towaru odbywa się po zaksięgowaniu płatności przelewowej.

Dane do przelewu:

MOTOR-LAND Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 362/364,
05-092 Dziekanów Nowy
nr konta: 
04 1500 1878 1218 7002 4504 0000


płatność w PLN • Do każdej paczki jest dołączany, w zależności od życzenia klienta, paragon lub faktura VAT, zawierające informacje na temat cen produktów, ich ilości i ceny, a także o kosztach przesyłki.

§ 6
Zwrot towaru

A. Motor-Land przyjmie z powrotem każdą sprzedaną przez siebie część, zwróconą w terminie 14 dni od daty sprzedaży bez żadnych dodatkowych kosztów oprócz kosztów przesyłki do klienta a także zwrotnej, które poniesie nabywca. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, nadający się do ponownej odsprzedaży w oryginalnym opakowaniu i z dowodem zakupu.
B. Mimo zachowania należytej staranności w ofercie MOTOR-LAND mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze sprzedawcą, drogą telefoniczną lub e-mailową.
C. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem, chyba, że po rozmowie z konsultantem ustalono inaczej.
D. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu (pomyłka klienta) po upływie terminu określonego w pkt.5 lit. A MOTOR-LAND będzie pobierał opłatę związaną z ponownym wprowadzeniem towaru na magazyn w wysokości 15% wartości zwracanego towaru.
E. Przelew za zwrócony towar nastąpi po odesłaniu przez klienta podpisanej faktury korygującej.

§ 7
Reklamacje

A. Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.
B. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, klient winien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej klient zobowiązuje się niezwłocznie odesłać uszkodzony towar wraz z protokołem do sprzedawcy, po uprzednim jego powiadomieniu.
C. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.
D. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Kupujący winien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
E. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest przedstawienie dowodu zakupu (faktura VAT bądź paragon) wraz z towarem sprzedającemu. Reklamację należy zgłosić osobiście bądź pisemnie drogą pocztową.
F. Koszty transportu towaru do/z reklamacji

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt sprzedającemu na swój koszt osobiście bądź drogą pocztową. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sprzedający zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej sprzedający wyśle na swój koszt towar wolny od wad i usterek. W przypadku odmowy uznania reklamacji koszty związane ze zwrotem towaru do nadawcy poniesie kupujący.
G. W przypadku roszczeń określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 nr 141, poz. 1176 ze zmian) postanowienia pkt. 6 lit. stosuje się odpowiednio.

§ 8
Ochrona Danych Osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu motor-land.pl jest Motor-Land Sp. z o.o. 05-092 Dziekanów Nowy ul. Kolejowa 362/364, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000858087, posługująca się adresem e-mail: [email protected] oraz numerami telefonu: 22 872 18 18
 2. W sprawach związanych z danymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu motor-land.pl oraz udostępnienia możliwości składania zamówień w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu motor-land.pl , a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. INIS sp. z o.o. - podmiot świadczący usługę Newsletter,
  4. PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  5. PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A – podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  6. Santander Consumer Bank S.A. - podmiot świadczący usługę zakupów ratalnych,
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 8. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Klient ma prawo do przenoszenia danych, w tym historii transakcji.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu na podstawie kodu pocztowego, kliknięć w banery umieszczone w mailach oraz decyzji podejmowanych na stronie w celu dopasowania oferty oraz skierowania odpowiednich newsletterów.

Pliki do pobrania